?

Log in

No account? Create an account

industry_street

Combichrist - tractor

« previous entry | next entry »
Jun. 21st, 2010 | 07:59 pm
music: Combichrist - Adult Content | Powered by Last.fm
posted by: arisa_kobayashi in industry_street

Combichrist - Tractor

Jesteś jak sportowy samochód
Jesteś tak szybka
zapach seksu i pieniędzy
i możesz zajść tak daleko
Ale ja jestem jak traktor
Jestem wolny, ale sprawny
I w końcu znajdę cię
I zgniotę cię jak małe gówno
ale ja jestem jak traktor
ale ja jestem jak traktor
ale ja jestem jak traktor
ale ja jestem jak traktor
jestem jak traktor

Link | Leave a comment |

Comments {0}