?

Log in

No account? Create an account

industry_street

:Wumpscut: - Homo Gotikus Industrialis

« previous entry | next entry »
May. 11th, 2010 | 08:40 pm
music: :wumpscut: - Homo Gothikus Industrialis | Powered by Last.fm
posted by: arisa_kobayashi in industry_street

:Wumpscut: - Homo Gothikus Industrialis

Długo zanim ukazałeś się
Pozostaliśmy w twoich grobach
Wtedy T.G. sprowadził przemianę
Zasięg dla Gota

teraz wywołałeś

Homo Gotikus
Homo Gotikus
Homo Gotikus
Homo Gotikus
Homo Gotikus Industrialis, industrialis
Homo Gotikus Industrialis, industrialis
Homo Gotikus Industrialis, industrialis
Homo Gotikus Industrialis, industrialis

ZATRZYMAJ, CZUJ, JESTEŚ PRAWDZIWY

Teraz spotykasz w sali
W naczyniu, brudnym skarbcu
Zgromadź dla istoty
Zwyciężysz, jesteś świadomy

Teraz wolisz
Teraz wolisz
Teraz jesteś...

Homo Gotikus
Homo Gotikus
Homo Gotikus
Homo Gotikus
Homo Gotikus Industrialis, industrialis
Homo Gotikus Industrialis, industrialis
Homo Gotikus Industrialis, industrialis
Homo Gotikus Industrialis, industrialis

Skończ
Homo Gotikus...


Link | Leave a comment |

Comments {0}