?

Log in

No account? Create an account

industry_street

:Wumpscut: - War

« previous entry | next entry »
May. 5th, 2010 | 09:39 pm
music: :wumpscut: - War | Powered by Last.fm
posted by: arisa_kobayashi in industry_street

wumpscut - war

I nagle była wojna
Nie zapamiętaliśmy tego
Długi czas zapomniany
Nagle była wojna
I nagle była wojna
Nasze dzieci są martwe
Spalone w ruinach
To zostało pozostawione przez wojnę
Wojna

I nagle była wojna
I matki które wrzeszczały
Dla zemsty i represji
Dla innej wojny
I nagle
I nagle
I nagle była wojna
Z zepsuciem i śmiercią
I walczysz samotnie
Jeśli jest następna wojna

Całe życie jest wojną
I całe życie jest bólem
I będziesz walczyć samotnie
W twojej własnej wojnie
Wojna

To jest wojna
wojna


Link | Leave a comment |

Comments {0}