?

Log in

industry_street

:Wumpscut: - Fear in your Eyes

« previous entry | next entry »
May. 6th, 2010 | 08:53 am
music: Theatres des Vampires - Kain | Powered by Last.fm
posted by: arisa_kobayashi in industry_street

:Wumpscut: - Fear in Your Eyes

Spal to wszystko co powiedziałeś
Spal się z wszystkim co miałeś
Będę spalać wszystkie twoje kończyny i zastawię
Spal wszystkie swoje popioły
Twoja dusza nie może zostać spalona w płomieniach
To przeżywa i to pozostanie
Z bólem macierzyństwa
Lęku w wieczności

Lęk w twoich oczach

Bóg jest tylko złym wymysłem
Przez Chrystusa ze straszliwym zamiarem
Do nawiązania i do współistnienia
Ze strachem przed prawem pięści
Nie wierzę w Boga, ale tak..
Jestem na mojej śmierci, obawiam się
Boję się go przynajmniej
Pewny nie mogę wygrać


Link | Leave a comment | Share

Comments {0}